Språk/ Language

Popkollo är en ideell organisation som arrangerar sommarkollo och andra musikverksamheter för tjejer och transpersoner. Vårt mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt samhälle.

ENGLISH – Popkollo organizes music camps for girls and non binary individuals, who have an interest and love for music. Popkollo has local communities all over Sweden.