Kalender

Producent-programmet i Göteborg

2 nov 2022 - 31 maj 2023

Göteborg

Många platser kvar

Producent-programmet i Stockholm

2 nov 2022 - 4 jun 2023

Stockholm

Många platser kvar

INFOTRÄFF Engagera dig i Popkollo

28 september

Online

Många platser kvar

Kören Röstrevolt

4 okt

Stockholm

Många platser kvar

Infoträff Arrangera ett Popkollo

20 oktober

Online

Många platser kvar

Infoträff Starta en Popkollo-förening

8 november

Online

Många platser kvar

Introutbildning

12-13 nov

Online

Många platser kvar