Om oss

Vad är Popkollo?

Popkollo är en ideell organisation som arrangerar sommarkollo och andra musikverksamheter för tjejer och transpersoner. Vårt mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt samhälle.

Sedan starten med ett första Popkollo i Hultsfred 2003 har vi vuxit till att bli en riksorganisation som samlar 12 lokalföreningar runtom hela landet – här är våra föreningar.

Popkollo tror på en värld där alla har rätt att uttrycka sig och utvecklas som musiker, låtskrivare, artister och producenter. Vi gör mest kollon på sommaren men även annan verksamhet och under andra tider på året.

På våra kollon får en under en hel vecka spela olika instrument, skriva låtar, har roliga workshops och lära oss av varandra. Som avslutning ställer vi oss på scen och spelar, väsnas, sjunger, rappar, solar, och skriker för hela världen! Och du behöver inte kunna spela innan kollot – vi lär oss tillsammans. Låter det utmanande? Det är det! Men också fantastiskt roligt och utvecklande.

Och för att vi ska våga allt det här ser vi till att skapa så trygga miljöer som möjligt. Alla våra ledare har gått Popkollos ledarutbildning och lärt sig smarta tips och trix för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att vara med och vara kreativa tillsammans. Popkollo tror på en värld där alla har rätt att uttrycka sig och utvecklas som musiker, låtskrivare, artister och producenter.

Värdegrund

Trygghet, DIT & normkritik

Popkollo utgår ifrån att en känsla av trygghet är en förutsättning för kreativitet och skapande, i synnerhet när denna kreativitet är normbrytande. Basen i all vår verksamhet är därför att skapa trygga(re) rum där våra deltagare ges utrymme att utvecklas. Normkritik är ett viktigt verktyg för att skapa den tryggheten för så många som möjligt. Popkollo strävar alltid efter att vara en så tillgänglig och trygg plats som möjligt, för så många som möjligt. Vi är medvetna om att de personer vi vill nå med vår verksamhet har olika förmågor, inlärningsstilar, erfarenheter och bakgrunder – vilket ger olika förutsättningar att delta. Det innebär också att vi alltid strävar efter att fokusera på, synliggöra och bryta de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer har det lättare i olika musikskapande sammanhang – även inom Popkollo.

Vi använder uttrycket Do It Together eller DIT, som ett samlingsbegrepp för de metoder och det förhållningssätt vi har till kreativitet. Vi använder begreppet DIT som en vidareutveckling av DIY (do it yourself) för att än tydligare understryka att det handlar om att göra saker tillsammans – men vi tar med oss innehållet från DIY – till exempel eget skapande, ifrågasättande av normer kring vad kvalitet är, motståndet mot en proffskultur och ett synsätt att endast några få är experter och får tillgång till att uttrycka sig eller skapa kultur. DIT präglar inte bara hur vi förhåller oss till våra deltagare, utan hur alla inom organisationen förhåller sig till varandra och hur organisationen utvecklas.

» Alla är så underbara och ingen tycker att man är konstig eller så. Det är det jag gillar med Popkollo. «

deltagare, popkollo botkyrka 2014

Målgrupp

”Vad menar ni med att Popkollo är för tjejer och transpersoner?”

Både tjejer och transpersoner är begrepp som kan betyda olika saker för olika personer.

Ordet transperson är ett paraplybegrepp som handlar om könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning/sexualitet att göra. Ordet innefattar många olika identiteter, några av dem är: transtjej, transkille, icke-binär, intergender, genderqueer och gender fluid.

Vi på Popkollo välkomnar alla som själva tycker att de stämmer in i vår målgrupp; tjejer och transpersoner. Vi bryr oss alltså inte om vad som står i ditt pass eller vad andra vanligtvis läser dig som, utan det som är viktigt för oss är att du själv känner att Popkollo är en plats för dig.

Organisation

Popkollo arrangeras av ideella föreningar runtom i landet som alla samlas i riksorganisationen Popkollo. 90% av planeringsarbetet görs ideellt av lokala planeringsgrupper och styrelser. Som ett nav i riksorganisationen finns ett kansli med kontor i Stockholm. Kansliet består av ett antal deltidsanställda som jobbar med kommunikation, finansiering och utveckling på uppdrag av medlemsföreningarna. Riksorganisationens styrelse är arbetsgivare till kansliet.

Kontakta oss

Vår huvudsponsor

 

 

”All Things Live tror på att bygga en inkluderande och jämställd musikvärld från grunden, och vi inspireras av den plattform som Popkollo ger unga tjejer och transpersoner att uttrycka sig genom. Genom att investera i Popkollos vision vill vi hjälpa till att forma en mer rättvis musikscen för kommande generationer – en framtid där alla röster hörs, och där alla talanger får blomstra.”

 

All Things Live, 2023

Våra övriga sponsorer
kultivation logga