SPONSORER OCH SAMARBETEN

Popkollos verksamhet finansieras till stor del av sponsorer från musikbranschen, som tillsammans gör det möjligt för hundratals unga tjejer och transpersoner att upptäcka och ta plats på musikscenen. Sponsorernas bidrag går direkt ut till våra föreningar som arrangerar kollon, samt till Popkollofonden – en fond som gör det möjligt för oss att erbjuda kolloplatser med sänkt deltagaravgift.

Vill ditt företag supporta Popkollo och bidra till arbetet för en mer jämställd musikscen och bransch?
– Kontakta sponsoransvarig Cornelia på cornelia.olofson@popkollo.se för att boka in ett första möte.
.

HUVUDSPONSOR

 

 

”All Things Live tror på att bygga en inkluderande och jämställd musikvärld från grunden, och vi inspireras av den plattform som Popkollo ger unga tjejer och transpersoner att uttrycka sig genom. Genom att investera i Popkollos vision vill vi hjälpa till att forma en mer rättvis musikscen för kommande generationer – en framtid där alla röster hörs, och där alla talanger får blomstra.”

 

All Things Live, 2023

Övriga sponsorer
kultivation logga