Frågor & svar

ANMÄLAN TILL SOMMARKOLLO 2024

Steg 1) Anmälan.

Anmäl dig till Popkollo genom att fylla i det digitala anmälningsformuläret på vår hemsida. Du hittar länken till anmälan både på samlingssidan för alla sommarkollon och på varje kollos arrangemangssida i högerspalten.

Steg 2) Antagningsbesked.

Vänta tills du får ett antagningsbesked till din mailadress. Antagningen till våra sommarkollon sker i olika omgångar under våren. När du får antagningsbesked beror på när du anmäler dig. Se info om när antagningsbesked skickas ut under nästa rubrik.

Steg 3) Bekräfta din plats. När du får ditt antagningsbesked har du en vecka på dig att bekräfta att du vill ha platsen. Om du inte bekräftar platsen stryks din anmälan.

Om du inte får plats på det kollo du sökt får du en köplats på reservlistan. Du kan då välja mellan att behålla din reservplats eller att gå något av de andra kollon som har platser kvar. Information om vilka kollon som har platser kvar kommer att stå i antagningsbeskedet. Om du väljer att gå något av dessa kollon behöver du inte anmäla dig igen, utan kan bekräfta en plats direkt.

Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsformuläret för det kollo du vill gå. Fr o m 15 februari hittar du alla kollon under Kalender på hemsidan.

Antagningen till våra sommarkollon sker i olika omgångar under våren tills alla platser är fyllda. När du får antagningsbesked beror på när du anmäler dig. För att ha störst chans att få en plats på det kollo du vill gå är det bra att anmäla dig så tidigt som möjligt.

Anmälan 15 feb–28 februari (besked 29 februari)

Anmälan 29 feb–20 mars (besked 21 mars)

Anmälan 21 mars–17 april (besked 18 april)

Mellan 18 april och 12 juni sker antagning löpande en gång i veckan.

Därefter sköts antagningen lokalt av föreningarna som skickar ut besked löpande. Efter att antagningen gjorts får du ett antagningsbesked med information om hur du bekräftar din plats och betalar deltagaravgift. När du får ditt antagningsbesked har du en vecka på dig att bekräfta din plats. Om det är fler som söker än det finns platser lottar vi. Om kollot är fullt kommer vi meddela dig det. Du kan då antingen ställa dig i kö på reservlistan eller välja en plats på ett annat kollo som har lediga platser.

Nej, anmälan du gör när du fyller i anmälningsformuläret är inte bindande. Du kommer att få ett antagningsbesked, och när du fått det har du en vecka på dig att bekräfta att du vill ha platsen.

Bekräftelsen är bindande och innebär att du åtar dig att betala deltagaravgiften, oavsett om hinder skulle uppstå längre fram och du av någon anledning inte kan delta på kollot.

Popkollo har alltid som ambition att betala tillbaka deltagaravgiften om deltagare måste ställa in, men vi kan inte garantera det då det beror på den lokala föreningens ekonomiska situation.

Varje kollo har ett max antal platser. Om vi får in fler anmälningar till ett kollo än det finns platser lottar vi. Förstagångsdeltagare, och särskilt de som tidigare sökt men inte kommit in, ges då förtur. I övrigt har alla som anmält sig inom samma omgång lika stor chans att få en plats.

Om du inte får plats på det kollo du sökt får du en köplats på reservlistan. Du kan då välja mellan att behålla din reservplats eller att gå något av de andra kollon som har platser kvar. Information om vilka kollon som har platser kvar kommer att stå i antagningsbeskedet. Om du väljer att gå något av dessa kollon behöver du inte anmäla dig igen, utan kan bekräfta en plats direkt.

Både tjejer och transpersoner är begrepp som kan betyda olika saker för olika personer.

Ordet transperson är ett paraplybegrepp som handlar om könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning/sexualitet att göra. Ordet innefattar många olika identiteter, några av dem är: transtjej, transkille, icke-binär, intergender, genderqueer och gender fluid.

Vi på Popkollo välkomnar alla som själva tycker att de stämmer in i vår målgrupp; tjejer och/eller transpersoner. Vi bryr oss alltså inte om vad som står i ditt pass eller vad andra vanligtvis läser dig som, utan det som är viktigt för oss är att du själv känner att Popkollo är en plats för dig.

När du tackat ja till din plats på kollo får du betalningsinstruktioner till din mail. Du har då vanligtvis mellan 2-3 veckor på dig att betala in deltagaravgiften.

De åldrar som anges för våra kollon är rekommenderade åldrar.  Det går vanligtvis bra att vara ett år yngre eller äldre än den rekommenderade åldern. Men det är våra lokala kolloarrangörer som bestämmer hur flexibelt deras kollo kan vara med åldersspannet. Kontakta oss innan din anmälan på hej@popkollo.se om du är osäker så hjälper vi dig att hitta rätt kollo.

Det som är viktigt är att ni känner att deltagaren är redo för att delta på Popkollo, vilket för de yngsta exempelvis kan innebära att vara borta från sina vuxna och sova hemifrån.

Vi vill att alla ska få möjlighet att gå på kollo. Därför kan du bara anmäla dig till ett kollo. Om det finns platser kvar kan vi ibland öppna upp för att anmäla sig till fler. Då kommer vi gå ut med den informationen i våra sociala medier och på hemsidan.

En bekräftelse skickas automatiskt till dig efter att du fyllt i formuläret. Har du inte fått någon bekräftelse så kan du först kolla i skräpkorgen om den hamnat där. Har du ändå inte fått någon bekräftelse kan du höra av dig till antagning@popkollo.se

Om du står på reservlista innebär det att det kollo du sökt är fullt, och att du kan få plats endast om en (eller flera) deltagare tackar nej till sin plats. Störst chans för detta är inom 1-2 veckor efter att du fått ditt antagningsbesked, då de som antagits kan välja att tacka nej till sin plats eller bekräfta den.

Efter detta är enda chansen om någon som redan bekräftat sin plats väljer att hoppa av kollot, vilket är ovanligt då bekräftelsen är bindande och deltagaren åtagit sig att betala deltagaravgiften oavsett om den skulle få förhinder och inte kunna gå kollot. Vi hör endast av oss om du får en plats, så länge du inte hör någonting står du kvar som reserv.

När du får ditt antagningsbesked har du en vecka på dig att bekräfta din kolloplats. Information om detta får du i ditt antagningsbesked som kommer per mail.

Om du bekräftat din kolloplats på Popkollo är den bindande, och det innebär att du åtar dig att betala deltagaravgiften oavsett om hinder skulle uppstå och du inte kan delta på kollot.

Detta gäller tyvärr även i fall av sjukdom, då våra kollon ofta drivs med väldigt små ekonomiska marginaler och det inte finns utrymme i budget att förlora en deltagaravgift. Med det sagt så försöker vi alltid, i den mån vi har möjlighet, betala tillbaka hela eller delar av deltagaravgiften om en deltagare blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta på kollot.

Vi vill att så många unga tjejer och/eller transpersoner som möjligt ska få möjlighet att delta i vår kolloverksamhet. Marknadsföring av våra sommarkollon liksom planeringsarbetet lokalt sker till största del på ideell basis, och den lokala arrangörsgruppen jobbar med skolbesök och informationsspridning under i stort sett hela vårterminen. Det gör att det är svårt att hinna nå alla i vår målgrupp på samma gång.

För att göra antagningen lite mer rättvis så har vi valt att inte gå enligt “först till kvarn” principen, alltså att de som anmäler sig tidigt har störst chans att få kolloplats. Vi har därför delat upp antagningen till våra sommarkollon i olika antagningsomgångar där alla som söker till Popkollo inom samma omgång har samma chans att få plats på kollo.

Ja, för att delta i Popkollos verksamhet behöver du vara medlem i någon av våra medlemsföreningar. Det blir du enkelt här på vår hemsida och det är helt gratis. När du anmäler dig till sommarkollo blir du automatiskt medlem i den förening som arrangerar det kollo du söker till. Medlemskapet upphör automatiskt vid kommande årsskifte om du inte väljer att förnya det.

På Popkollo dokumenterar vi kollot i text, bild, ljud och i vissa fall video. Detta material används sedan av Popkollo på hemsida, i sociala medier, i pressarbete och för internt bruk.

Popkollo äger och innehar kontrollen över detta material. Om du inte vill att det material du medverkar i ska användas i offentliga sammanhang så har du möjlighet att meddela detta i anmälningsformuläret.

Kolla så att mailet har skickats och inte studsar tillbaka. Då har bekräftelsen gått fram. När sista dagen att bekräfta platsen har passerat sammanställer vi listorna med bekräftade deltagare och skickar ut ett mejl med betalningsinstruktioner.

OM VEM KAN BLI PRODUCENT

Syftet med Vem Kan Bli Producent (VKBP) är att förändra normer kring teknik och teknikanvändande. Vi verkar för en strukturell förändring och att skapa fler bilder av vem som kan bli producent, genom att skapa förutsättningar och en plattform för tjejer och transpersoner att producera.

VKBP har ett producentprogram för tjejer och transpersoner över 20 år (rek. ålder) som är aktiva inom musikproduktion och vill fördjupa sig och utvecklas tillsammans med andra.

Programmet kräver inga specifika förkunskaper, men vänder sig heller inte till nybörjare utan till personer som redan kommit igång med att producera i någon mån och vill komma vidare. Den som går producentprogrammet är idag redan bekant med ett eller flera musikprogram (DAW) och är intresserad av att utveckla dig själv i rollen som musikproducent.

Musikproducent är en roll som kan betyda väldigt olika saker, och beroende på vilken typ av producent en vill vara så kan det vara olika kunskapsområden som är relevanta. Popkollos producentprogram kommer huvudsakligen ha ett tekniskt och kreativt fokus. Tekniskt på så vis att de ämnen vi går igenom på träffarna kommer fokusera på de tekniska delarna av producentskapet. Detta för att syftet med producentprogrammet är att tillgängliggöra teknik för en underrepresenterad grupp i studio- och producentvärlden där rollerna fortfarande är väldigt genuskodade och få kvinnor och transpersoner återfinns i tekniska roller.

Kreativt fokus på så vis att det egna skapandet står i fokus och programmets syfte är att skapa förutsättningar för deltagarnas processer och idéer snarare än erbjuda en mall att följa eller förbestämda mål att uppfylla. 2018-2019 pågår programmet i tre städer: Stockholm, Göteborg och Malmö.

OM VÅRA UTBILDNINGAR

Sedan 2003 har vi i Popkollo arrangerat musikkollon och arbetat praktiskt med att skapa ett mer jämställt musikliv. På vägen har vi utvecklat metoder och verktyg som vi gärna delar med oss av!

Metoder för hur en skapar en trygg grund för kreativitet och hur en praktiskt kan arbeta med normkritik, bland annat. Genomgående för allt vi gör är att vi fokuserar mer på praktik än teori, så även i utbildnings- och föreläsningssammanhang. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, workshops och processledning, och kan även ta fram skräddarsydda upplägg formade efter just era behov. För bokningsförfrågningar och prisuppgifter kontakta hej@popkollo.se

Vi har tidigare anlitats av bland andra: Spotify, Kungliga musikhögskolan, Musikförläggarna, Arkitekturhögskolan KTH, Ifpi, Blixten & co, Sensus, Världens största musikfestival, Tekla-festivalen, Musik Direkt, ROKS, Volontärbyrån, Smok/Kulturskolerådet, Stockholms tjejjour och Röda Korset.

Vi har utbildare på flera platser i landet och kan resa till er skola eller arbetsplats för att hålla i en utbildning hos er. Vid efterfrågan finns även möjlighet att hålla utbildning på vårt rikskansli i Stockholm.

Ja! Det är bara att höra av er till hej@popkollo.se och berätta vad ni önskar för typ av upplägg och innehåll!