Tematräffar

Vad är en tematräff?

En tematräff är en träff som sker online för aktiva inom Popkollo, främst personer som är involverade i planeringsgrupper eller styrelser eller på andra sätt. Under hela året har vi tematräffar på olika ämnen såsom ”Hur gör jag en budget?” eller ”Vilka gäster ska vi boka till sommarens kollon?”. Tematräffarna är ett sätt att jobba tillsammans fast vi sitter utspridda i hela landet. En tematräff är 1,5h lång och kan arrangeras av vem som helst. Om du har förslag på en tematräff du vill ska hända eller som du vill hålla i, hör av dig till kansliet!

Kontakta kansliet

Se alla i kalendern

Just nu finns inga planerade aktiviteter.