Introutbildning den 22-23 maj

Popkollos introutbildning för ideellt aktiva

Popkollos introutbildning ger dig en stabil grund att stå på i ditt kommande Popkollo-engagemang. Du får lära dig allt om varför vi finns, vilka metoder vi använder och hur vår verksamhet går till. Utbildningen kommer att ske digitalt i mötesverktyget Zoom.

Utbildningens upplägg

Dag 1 är öppen för alla som är - eller vill bli - aktiva inom Popkollo (till exempel styrelsepersoner, arrangörer, ledare och volontärer).

Dag 2 är fokuserad på ledarrollen och är för dig som är eller vill vara ledare eller praktikant i någon av Popkollos verksamheter. Som ledare eller praktikant är du alltså med båda dagar.

Deltagaravgift

Avgiften är 500 kr per deltagare och betalas av den Popkolloförening som du är aktiv i eller ska/vill vara ledare/praktikant för. Du behöver alltså kontakta din Popkolloförening och be dom godkänna ditt deltagande INNAN du anmäler dig. Be din förening om en REFERENSPERSON för anmälan (alltså vem det
är som godkänt att föreningen ska betala din avgift). Föreningen kommer sedan faktureras för din deltagaravgift.

Praktisk information

Tider

Lördag 10:00-16:00 (inkl lunchpaus)
FÖR ALLA ROLLER I POPKOLLO

Söndag 10:00-16:00 (inkl lunchpaus)
OBLIGATORISKT FÖR LEDARE OCH PRAKTIKANTER
(Frivilligt för alla andra som deltagit under lördagen)

Vid frågor eller förhinder

Vet du inte vilken förening du ska kontakta?
Maila oss på forening@popkollo.se så hjälper vi dig.

Om du får förhinder och inte kan delta måste du meddela detta till forening@popkollo.se så att någon annan har möjlighet att ta din plats.

Plats

Digitala mötesverktyget Zoom. Du kommer få tekniska instruktioner närmare utbildningen

Medlemskap

I samband med utbildningen blir du automatiskt medlem i den Popkollo-förening som betalar deltagaravgiften. Medlemskapet är gratis och behöver förnyas varje år.

Övrigt

Vi kommer rapportera in utbildningen som folkbildning till studieförbundet ABF. Vi kommer därför dela dina personuppgifter med ABF Stockholm. Vill du inte dela dina uppgifter? Kontakta oss!

Kontaktperson

Jessica Nilsson
Föreningskoordinator Popkollos rikskansli
forening@popkollo.se

Snabbfakta

Form: Introutbildning

Datum: 22-23 maj

Plats: Online

Nivå: Inga förkunskaper krävs

Kontaktperson: Föreningskoordinator, forening@popkollo.se

Platser kvar: Många platser kvar

Anmälningsformulär