Anlita oss

Sedan 2003 har vi i Popkollo arrangerat musikkollon och verksamheter och arbetat praktiskt med att skapa en mer jämställd musikscen och bransch. På vägen har vi utvecklat metoder och verktyg som vi gärna delar med oss av! Metoder för hur en skapar en trygg grund för kreativitet och hur en praktiskt kan arbeta med normkritik, bland annat. Genomgående för allt vi gör är att vi fokuserar mer på praktik än teori, så även i utbildnings- och föreläsningssammanhang.

Vi har tidigare anlitats av bland andra: Spotify, Kungliga musikhögskolan, Musikförläggarna, Arkitekturhögskolan KTH, Ifpi, Blixten & co, Sensus, Världens största musikfestival, Tekla-festivalen, Musik Direkt, ROKS, Volontärbyrån, Smok/Kulturskolerådet, Stockholms tjejjour, Claremont och Röda Korset.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, workshops och processledning, och tar gärna fram skräddarsydda upplägg formade efter just era behov. Nedan beskrivs våra grundupplägg.

För bokningsförfrågningar och prisuppgifter kontakta hej@popkollo.se!

» Kunskapshöjande om normer och normkritik och hur vi kan applicera det i vår verksamhet «

Medarbetare på Claremont, 2018

VÅRA UTBILDNINGAR
Workshop: Normer & Makt

Under en halvdag får ni lära er mer om normer och makt. Vi introducerar och förklarar begrepp så att alla i gruppen får en gemensam kunskap och ett gemensamt språk. Vi varvar teori med interaktiva övningar och jobbar med verkliga scenarion för att ni ska kunna applicera era kunskaper på situationer i er närhet. I workshopen ingår momenten:

  • Vad är normer och normkritik
  • Hur kan normkritik användas i praktiken?
  • Normkritiskt ledarskap

Tid: 3h

Mål
Målet med kursen är att ni ska kunna fördjupa era kunskaper om normer, normkritik och makt och få verktyg för att kunna bidra till en positiv förändring för ett mer jämställt samhälle.

Målgrupp
Utbildningen passar dels för organisationer som arbetar med utåtriktad verksamhet och till exempel möter unga i sin vardag, men även för organisationer och företag som vill uppdatera sin kompetens för att kunna möta behov hos sina medarbetare och kunder.

Utbildare
Vi använder oss av utbildare som har gått Popkollos normkritiska ledarutbildning. De är föreningsaktiva och har erfarenhet av att utbilda internt såväl som externa kunder. Många av våra utbildare har varit engagerad i alltifrån 3-7 år och haft ledarpositioner och/eller varit arrangör i en Popkollo-förening.

Bokning: hej@popkollo.se

Föreläsning: Om Popkollo och varför vi finns

I denna föreläsning berättar vi om idén bakom Popkollo, vår analys, vår verksamhet och våra metoder.

Mål
Målet med föreläsningen är att inspirera och ge konkreta verktyg och tips på hur en kan jobba normkritiskt i sin egen verksamhet.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till organisationer och företag som verkar i och utanför musikbranschen.

Utbildare
Vi använder oss av utbildare, som har gått Popkollos normkritiska ledarutbildning. De är föreningsaktiva och har erfarenhet av att utbilda internt såväl som externa kunder. Många av våra utbildare har varit engagerad i alltifrån 3-7 år och haft ledarpositioner och/eller varit arrangör i en Popkollo-förening.

Bokning: hej@popkollo.se

Var håller ni utbildningarna?

Vi har utbildare på flera platser i landet och kan resa till er skola eller arbetsplats för att hålla i en utbildning hos er. Vid efterfrågan finns även möjlighet att hålla utbildning på vårt rikskansli i Stockholm.

Kan jag boka er för mitt företag?

Ja! Det är bara att höra av er till hej@popkollo.se och berätta vad ni önskar för typ av upplägg och innehåll!