Musik som mötesplats

Musik som mötesplats är ett projekt som drivs av distriktsföreningen Popkollo Stockholm med stöd från MUCF. Syftet med projektet är att utveckla nyanlända tjejer och transpersoners inflytande och delaktighet i Popkollo Stockholm och dess medlemsföreningar.

Detta vill vi göra genom att utveckla metoder för att möta de behov som nyanlända tjejer har för att aktiveras i fritids-­ och föreningsliv. Inom ramarna för projektet arrangerar vi musikverksamhet för nyanlända tjejer och transpersoner i Stockholm där vi träffas en gång i veckan ett antal tillfällen under vår respektive höstterminen. Projektet drivs under 2016.

Mer info om och anmälan till Musik som mötesplats verksamhet under hösten finns här.