Målgrupp

Popkollo är ett musikläger som erbjuder en trygg ingång till musikens värld för grupper som är underrepresenterade där som den ser ut idag. Vår målgrupp är tjejer och transpersoner, främst i åldern 12–18 år men vi har också verksamhet för personer som är yngre (från 10 år) och äldre än så. Våra läger passar både personer som aldrig har hållit på med musik tidigare och personer som redan har spelat en del. Vårt mål är att göra musikscenen jämställd.

Vi använder transpersoner som ett paraplybegrepp, vilket också inkluderar dig som definerar dig som icke-binär, intergender, gender queer eller inte alls. Att vi överhuvudtaget talar om kön utgår från vår analys om varför vi behöver finnas – för att musikscenen är ojämställd på det planet som det ser ut idag. Det betyder inte att vi förväntar oss att våra deltagare ska vara på ett visst sätt vare sig det gäller biologi, juridik, könsidentitet eller uttryck. På våra kollon bryr vi oss inte om kön utan lägger all energi på musik och att skapa en identitet kring det.

Mer information om trans och andra begrepp kring kön hittar du på www.transformering.se

Transkompetens

Vi strävar efter att alla Popkollos ledare ska ha transkompetens, och att på alla våra kollon skapa en trygg plats för alla deltagare, oberoende av könsidentitet. Har du praktiska frågor kring detta hör av dig till oss på kansliet på hej@popkollo.se eller 08-42 00 52 32 eller kollot i den stad du vill gå. Se kontaktuppgifter här>>

Ålder

För Popkollos sommarkollon är rekommenderad ålder 12-18 år. Se på varje evenemang vilken ålder som gäller för just det kollot du vill söka – åldern är alltid bara rekommenderad – är du lite äldre eller yngre så kan du alltså prova att söka ändå.
På Popkollos dagkollo varierar åldrarna från gång till gång.
På Popkollo Madame och Popkollos producentprogram är deltagarna över 18 år.

Tillgänglighet

Vi gör vårt bästa för att möta de behov som finns – och vill gärna tillsammans med er som behöver extra stöd eller anpassad miljö hitta en lösning för hur vi kan möta era behov. På varje arrangemangssida ska det finnas en förteckning över hur den fysiska tillgängligheten ser på det arrangemanget. Har du frågor kring tillgänglighet? Hör av dig till oss på kansliet på hej@popkollo.se eller 08-42 00 52 32 eller kollot i den stad du vill gå. Se kontaktuppgifter här>>

KONTAKT KANSLI

Telefon: 08-42 00 52 32
E-post: hej@popkollo.se

FÖLJ OSS PÅ

Facebook Twitter Tumblr Instagram

VI ÄR MEDLEMMAR I