Riksorganisationen Popkollo

Adress
Ringvägen 21
118 53 Stockholm

E-mail
hej@popkollo.se

Telefon
08-42 00 52 32

Aktuellt

Riksorganisationen Popkollo

Popkollo arrangeras av ideella föreningar runtom i landet som alla samlas genom Riksorganisationen Popkollo. Riksorganisationen Popkollo har i dag tolv medlemsföreningar med ett sammantaget medlemsantal om ca 3000 medlemmar.

Sedan 2011 är Popkollo en statsbidragsberättigad riksorganisation och har fyra halvtidanställda som jobbar med övergripande strategi och utveckling, medlemsutveckling samt marknad och kommunikation.

Riksorganisationen fungerar samordnande för all popkolloverksamhet och verkar bland annat för att etablera en långsiktigt hållbar ekonomisk modell för verksamheten samt att genom stöttning i form av mentorskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och fortbildning verka för schyssta villkor och förutsättningar för sina medlemsföreningar. Huvudparten av förarbetet i Popkollo sker på ideell basis och organiseras ideella arbetsgrupper.

Popkollos verksamhet finansieras till ungefär en tredjedel av deltagaravgifter, en tredjedel av offentliga bidrag, samarbeten, sponsring och privata donationer och ytterligare en tredjedel av ideellt arbete. 2010 uppskattades det ideella arbetet i och med sommarkollona uppgå till motsvarande 1,1 miljoner kr.

Syftet med Riksorganisationen Popkollo är att:

  • nå fler unga tjejer och transpersoner och få dem att börja spela/fullfölja sitt musikintresse
  • vara en nationell samarbetsplattform för föreningar som jobbar med unga tjejer och transpersoner och musik
  • sprida kunskap och erfarenhet till dessa lokala föreningar i att jobba mot kommun, region och näringsliv för att få stöttning i sin verksamhet och därmed implementera jämställdhetstänkande och jämställdhetsarbete på lokal och regional nivå

Slutmålet är en jämställd musikbransch.

Stadgar
Medlemsföreningar
Kontaktinfo