Pressmeddelande: Popkollo bygger studio och startar mentorprogram för producenter

Vem kan bli producent? heter projektet som med fokus på producentrollen syftar till att förändra normer kring teknik och teknikanvändande. Projektet är ett samarbete mellan Popkollo, Robyn och KTH och genomförs med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Teknik har på många sätt revolutionerat musik och de möjligheter som finns. I dag är teknik en självklar del av musikskapandet

inom många olika genrer. Men fortfarande ses teknik som en manlig domän och bilden som förmedlas är att det inte finns några kvinnliga musikproducenter.

2013 tog artisten och låtskrivaren Robyn emot KTHs stora pris för sitt innovativa och spännande sätt att använ- da sig av den nya tekniken inom IT, ljud och film i sitt skapande. Prispengarna ville Robyn använda till ändamål som kan bidra till att skapa nya förutsättningar för tjejer att börja använda teknik. En målsättning som även KTH delade, då de såg samma mönster i vilka utbildningar tjejer respektive killar sökte sig till.

Under det senaste året har Popkollo, Robyn och KTH träffats och ur dessa möten har en projektidé och en önskan om ett samarbete för att uppnå en gemensamma målsättning vuxit fram. Resultatet är Vem kan bli producent? – ett 1-årigt projekt i Popkollos regi som ska förändra normer kring teknik och teknikanvändande samt skapa en plattform så att fler tjejer* får möjligheten att producera musik.

Projektet innefattar bland annat ett åtta månader långt mentorprogram för producenter med start under hösten 2015 och byggandet av en studio som bas för framtida nätverk och verksamhet. En ytterligare del i projektet är samarbetet mellan Popkollo och KTH, där de kommer att genomföra en serie workshops där man skall utforska olika ingångar i teknikanvändande och identifiera metoder att jobba inkluderande och kreativt för att tillgänglig- göra teknik för fler.

Ett av målen i projektet är att utveckla Popkollos verksamhet så att teknik tydligare integreras i innehållet och på så vis skapa förutsättningar för tjejer att i ung ålder upptäcka, använda och experimentera med teknik.

– Förebilder har en central funktion i att forma ungas drömmar, tankar och idéer om vad som är möjligt och var de passar in. Möjligheten att känna identifikation och igenkänning med någon är ofta avgörande för de val en gör i livet. Popkollo har med sin verksamhet en enorm potential att påverka unga tjejers världsbild och vilka roller de upplever är tillgängliga för dem att inta och sträva efter, kommenterar Åsa Johnsen, innehållsansvarig i producentprojektet.

Cindy Lee, projektledare fortsätter:

– Genom att föra in Popkollos metodik i ett samarbete med KTH och Robyn i vilket vi strävar efter ett gemensamt mål och där vi utmanar de normer som finns i producentskapet, har vi idag ett spännande och ett unikt projekt som inte bara kommer att förändra svensk musikhistoria – det kommer att skapa en ny ljudbild.

Närmast på agendan står att rekrytera en projektgrupp som tillsammans med projektledarna ska utforma produ- centprogrammet och ta fram en plan för att bygga studion. Ansökan till projektgruppen ligger uppe på hemsidan, sista ansökningsdatum är 8 juni.

– Vi söker lokaler i Stockholm!, avrundar Cindy som uppmanar alla med idéer och tips på var den planerade studion skulle kunna byggas att höra av sig.

Vem kan bli producent? genomförs mellan maj 2015 – maj 2016 med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

vemkanbliproducent.com

Kontakt: Cindy Lee, cindy.lee@popkollo.se, 073-776 31 56

* Popkollos målgrupp beskriver den sociala grupp i samhället som verksamheten är formulerad utifrån – tjejer. Med social grupp menas att indelningen skapats utifrån samhällets idéer och föreställningar om denna grupp snarare än hur den faktiskt är. En behöver inte känna sig som eller identifiera sig som tjej, eller biologiskt eller juridiskt definieras som tjej för att delta i Popkollo.

26 maj 2015

Aktuellt från Popkollo

18 maj

Många gäster klara för Popkollo i sommar

Sommaren närmar sig med stormsteg – det betyder att det inte är långt kvar till (…)

Läs mer

18 april

Vera Vinter gästar Popkollo i Piteå (Älvsbyn) 10-16 juli.

Vera Vinter är artist och låtskrivare från Stora Lappträsk i Norrbotten. Hon började spela gitarr (…)

Läs mer

11 april

Nu öppnar sista anmälningsperioden

Nu är sista antagningsperioden öppen.

Du, eller din vårdnadshavare, har nu fram till 10 maj att välja vilket sommarkollo du ska gå.

Läs mer

15 mars

Nu är första antagningsomgången klar

Ni som har blivit antagna, och era målsmän, har fått beskedet skickat till era e-postadresser.

Även reserverna är meddelade.

Läs mer

6 mars

Inställt sportlovskollo i Umeå

På grund av lågt söktryck har vi tyvärr blivit tvungna att ställa in veckans sportlovskollo (…)

Läs mer

20 februari

Ledig tjänst i Göteborg

Popkollo Göteborg befinner sig just nu i ett expansivt skede, och 2017 kommer med mer spännande (…)

Läs mer

10 februari

Nu öppnar vi anmälan till sommarens popkollon!

Äntligen! Nu har vi laddat kalendern full av sommarkollon, och anmälan är öppen. Dags att (…)

Läs mer

31 januari

Sara och Samantha gästar Popkollos Rikskonferens 2017

I år lanserar vi folkmusik som en ny inriktning i Popkollos sommarkollorepertoar. Så vad passar (…)

Läs mer

13 januari

Nominera till Popkollos riksstyrelse!

Inför årsmötet och tillsättandet av kommande års riksstyrelse i februari söker vi nu med ljus (…)

Läs mer

9 januari

Sjung i kör med Popkolloledare!

Är du tjej/kvinna/transperson som vill sjunga i kör i Popkollo-anda? Nu drar nya terminen för (…)

Läs mer