Nominera till Popkollos riksstyrelse!

Inför årsmötet och tillsättandet av kommande års riksstyrelse i februari söker vi nu med ljus och lykta efter nya grymma personer som vill engagera sig på styrelsenivå i Riksorganisationen Popkollo och arbeta för en jämställd musikscen med oss! Är du eller någon du känner en av personerna vi söker? Välkommen att nominera dig själv eller någon annan till till valberedning@popkollo.se.

Popkollo arrangeras av ideella föreningar runtom i landet som alla samlas genom Riksorganisationen Popkollo. Riksorganisationen Popkollo har idag sexton medlemsföreningar och totalt ca 3000 medlemmar. Syftet med Riksorganisationen Popkollo är att nå fler unga tjejer och transpersoner och få dem att börja spela/fullfölja sitt musikintresse, vara en nationell samarbetsplattform för föreningar som jobbar med unga tjejer och transpersoner och musik, sprida kunskap och erfarenhet till dessa lokala föreningar i att jobba mot kommun, region och näringsliv för att få stöttning i sin verksamhet och därmed implementera jämställdhetstänkande och jämställdhetsarbete på lokal och regional nivå. Slutmålet är en jämställd musikbransch.

Om Riksorganisationen Popkollos styrelse

 • Ska bestå av minst 8 personer – en ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter (som inte har rösträtt med deltar på alla möten). Styrelsen väljer även inom sig en vice ordförande, en sekreterare och en kassör, samt övriga befattningar som behövs som t.ex. personalansvariga.

 • Sammanträder varje år vid:

  – Ca 10 ordinarie möten på distans via Google Hangouts. Dessa tar plats första tisdagen varje månad kl.19–21,

  – Ca 4 fysiska möten (en eller två dagar per gång) för årsmöte/rikskonferens, styrelseintroduktion (4–5 mars) och strategihelg (8–9 april under våren, samt 14–15 oktober under hösten).

  – Beroende på vilken funktion respektive styrelsemedlem har kan ytterligare möten bli aktuella.

 • Är en aktiv styrelse och styrelsemedlemmarna jobbar ca 10 timmar eller mer per månad med sina uppdrag.

 • Jobbar till största delen ideellt. Vid vissa specifika uppdrag kan mindre arvoden förekomma, som t.ex. personalansvar och rekryteringar.

 • Är ytterst ansvarig för Riksorganisationen Popkollos framtid och ekonomi, strategisk utveckling, att godkänna nya medlemsföreningar och arrangörer, att stadgar och beslut följs, att godkänna projektansökningar, m.m.

 • Är arbetsgivare åt Popkollos rikskansli som idag bemannas av fyra tillsvidareanställda och två projektanställda samt praktikanter.

Nu söker vi dig som vill bidra till Popkollos framtid

Välkommen att nominera dig själv eller någon annan som vill engagera sig i Popkollo, som tycker att det är spännande med ansvar, kanske ekonomi eller arbetsgivarfrågor, eller bara styrelsearbete i allmänhet.

Det viktigaste är att ha en styrelse som älskar Popkollo och Popkollos värderingar och vill vara en del av utvecklingen av organisationen. Har du styrelse- eller föreningserfarenhet, eller har medverkat i eller arrangerat Popkollon är det meriterande, men inget krav.

För att nominera, maila namn, kort motivering och kontaktuppgifter till valberedning@popkollo.se.

Det är bara att höra av sig om en har några frågor till valberedning@popkollo.se.

Nya ledamöter till styrelsen för 2017 väljs in på Riksorganisationens årsmöte som äger rum på Popkollos rikskonferens 17–19 februari i vår.

/ Riksorganisationen Popkollos valberedning

13 januari 2017

Aktuellt

18 maj

Många gäster klara för Popkollo i sommar

Sommaren närmar sig med stormsteg – det betyder att det inte är långt kvar till (…)

Läs mer

18 april

Vera Vinter gästar Popkollo i Piteå (Älvsbyn) 10-16 juli.

Vera Vinter är artist och låtskrivare från Stora Lappträsk i Norrbotten. Hon började spela gitarr (…)

Läs mer

11 april

Nu öppnar sista anmälningsperioden

Nu är sista antagningsperioden öppen.

Du, eller din vårdnadshavare, har nu fram till 10 maj att välja vilket sommarkollo du ska gå.

Läs mer